Οι εγγραφές στο σχολείο μας γίνονται  καθημερινά κατόπιν ραντεβού.

  • Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να εγγραφούν είναι από 2,5 έως και 6 ετών
  • Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το σχολείο μας είναι συμβεβλημένο με τράπεζες και οργανισμούς.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο: 6943113129

Για την εγγραφή του παιδιού σας στο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο– Παιδικό Σταθμό «ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ», είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Φωτοτυπία βιβλιάριο υγείας
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ)
  • Δήλωση γονέα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου
  • Αίτηση εγγραφής