Ο τομέας της πρόληψης αφορά σε όλες τις ενέργειες της υπηρεσίας, μέσω των οποίων διευκολύνεται η προσαρμογή και προλαμβάνεται η εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής πραγματοποιούνται επισκέψεις από ψυχολόγο προκειμένου να υποστηριχθεί η κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή των μαθητών και να διευκολυνθεί το έργο των εκπαιδευτικών. Ο τομέας της παρέμβασης αφορά στην άμεση και έγκαιρη διαχείριση ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών μέσα στο σχολείο.

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών.